Вакансія: Проект CUTIS шукає адміністратора цифрового контенту в Канаді

Функції адміністратора цифрового контенту (DCA) визначаються завданнями з надання підтримки керівництву CUTIS CUCC (Торонто) та CUTIS (Київ, Торонто) та, за потреби, розробки, впровадження та підтримки веб-порталів та вебсайтів CUTIS, що розробляються та впроваджуються командою проекту CUCC CUTIS.

Передбачається, що DCA виконуватиме завдання в сфері ІТ офісу CUCC CUTIS в Канаді та консультуватиме офіс CUCC CUTIS в Україні. DCA надаватиме підтримку в процесі придбання всіх IT систем, програм і пристроїв, які використовуються персоналом Канадсько-української торгової палати в процесі своєї діяльності згідно з вимогами проекту CUTIS, і відповідатиме за здійснення моніторингу та забезпечення виконання всіх контрактів на умовах аутсорсингу у професійний та своєчасний спосіб з боку надавачів послуг.

Крім того, DCA відповідаиме за проведення тренінгів та надання підтримки нетехнічному персоналу CUCC, призначеному для взаємодії з проектом CUTIS. Від DCA очікується продуктивна діяльність в умовах жорсткого та динамічного ділового середовища.

Посада DCA передбачає зайнятість протягом 25 годин на тиждень, з понеділка до п‘ятниці, в офісі проекту CUTIS у м. Етобіко, Онтаріо. Можливі поїздки для зустрічей з місцевими постачальниками.

НЕОБХІДНІ НАВИЧКИ

Адміністратор цифрового контенту повинен володіти такими знаннями та навичками:

 • належна освіта/досвід роботи у відповідних сферах;
 • добре/відмінне володіння англійською та українською мовами (письмовою та усною);
 • досвід управління контентом та створення контенту для вебсайту;
 • практичне знайомство з пакуванням, написанням, копіюванням та редагуванням контенту;
 • практичне знання стандартних CMS (систем управління контентом);
 • базове знання HTML;
 • професійні навички веб-аналітики та знання передових практик SEO (оптимізації пошукових систем);
 • розвинені навички спілкування та навчання;
 • навички планування – вміння встановлювати та дотримуватися строків;
 • вміння готувати звіти;
 • загальне знання ділової, торговельної та інвестиційної термінології.

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА СФЕРИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 1. Створення та підтримка веб-порталу, присвяченого експорту пріоритетних галузей України.
 2. Підтримка діяльності наших партнерів з CUTIS у підготовці публікацій, відео та інформаційних семінарів.
 3. Створення та підтримка вебсайту проекту CUTIS українською та англійською мовами, присвяченого діяльності та результатам проекту.
 4. Підтримка заходів з розвитку інституційної спроможності з метою посилення здатності CUCC продовжувати певні визначені заходи після завершення проекту CUTIS, напр., підтримка експортного порталу, навчальні програм з питань експорту тощо.
 5. Надання допомоги у відборі постачальників основних ІТ систем, програм та обладнання для проекту, які мають належну кваліфікацію та репутацію.
 6. Огляд та перевірка вимог проекту/клієнта у сфері IT з метою забезпечення визначення та відображення в документації стосовно закупівель усіх встановлених та/або передбачуваних детальних вимог, включаючи надання підтримки.
 7. Надання допомоги персоналу CUCC у врегулюванні технічних (включаючи IT) невідповідностей.
 8. Моніторинг стану виконання контрактів з постачальниками IT, вкладених підрозділами CUCC, з метою забезпечення дотримання вимог проекту або офісу та своєчасного постачання.
 9. Підтримання контактів/стосунків з надавачами послуг, такими як виробники, підрядники та консультанти.
 10. Організація тренінгів для нетехнічного персоналу CUCC з питань використання та застосування встановлених програм та обладнання.
 11. Виконання інших обов‘язків за потреби.

Кандидати, що відповідають кваліфікаційним вимогам, мають надсилати свої резюме до офісу CUTIS в м. Етобіко (info@cutisproject.org) у форматі pdf або Word до понеділка, 19 лютого 2018 р.